username: password:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า สามารถโทรสอบถามได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว 053-036555


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
28 มิ.ย. 2567
ไฟล์แนบ : คลิก
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง การลงพื้นที่เพื่อรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
17 มิ.ย. 2567
ไฟล์แนบ : คลิก
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 มิ.ย. 2567
ไฟล์แนบ : คลิก
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะฯ
21 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ : คลิก
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ
18 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ : คลิก

กิจกรรม

กิจกรรม kick off ยุงลาย

กิจกรรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียนปี 3

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาด คลิกดูไฟล์ [21 มิ.ย. 2567 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเปียน) บ้านปางจุมปี หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์ [11 เม.ย. 2567 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านป๊อก หมู่ที่ ๑ คลิกดูไฟล์ [11 เม.ย. 2567 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป๊อก) คลิกดูไฟล์ [28 มี.ค. 2567 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (ตำบลห้วยแก้ว) คลิกดูไฟล์ [18 มี.ค. 2567 ]

ข่าวประกาศจาก EGP

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 26 ธันวาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 21 สิงหาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 9 สิงหาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก 13 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 29 มีนาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก 4 มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 18 มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2 พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 11 พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 8 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 22 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6500002 06 มิ.ย. 2565 สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ถึง โดย คนบ้าxxx
6300001 16 ก.ค. 2563 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ถึง โดย พิมพรxxx
6000002 14 พ.ย. 2560 การชำระภาษี ถึง โดย คนห้วxxx
6000001 14 พ.ย. 2560 สอบถามขอแผนสามปี ถึง โดย นายสุxxx

นายอาคม สมณะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.089-8549630, 053-036555


นายต้นตะวัน ทองภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.091-8527905

- ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ
- การชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำร้องขอรับบริการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จุดวางขยะ
- ภาพกิจกรรม
- คำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป


- คำสั่ง
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ภาพกิจกรรม


- คำสั่ง
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ภาพกิจกรรม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ
- หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.

- ศาสนา
- วัฒนธรรมประเพณี
- ภูมิปัญญา
- กลุ่มอาชีพคลิปประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
203
ผู้ชมเมื่อวาน
56
ผู้ชมเดือนนี้
3,080
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
7,346
ผู้ชมปีนี้
19,181
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,950

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th