username: password:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า สามารถโทรสอบถามได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว 053-036555

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
22 มิ.ย. 2563
ไฟล์แนบ : คลิก
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
22 มิ.ย. 2563
ไฟล์แนบ : คลิก
ปลูกป่าทดแทน
07 พ.ค. 2563
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
07 พ.ค. 2563
ไฟล์แนบ : คลิก
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณืแพร่ระบาดไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
22 เม.ย. 2563

กิจกรรม

อบต ห้วยแก้วได้คะแนนอันดับที่ 2 ระดับอบต. จากทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดีเยี่ยม AA

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงในการลงสำรวจข้อมูล

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ย. 2562 ]
แบบก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม คลิกดูไฟล์ [11 ม.ค. 2562 ]
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม คลิกดูไฟล์ [11 ม.ค. 2562 ]
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) คลิกดูไฟล์ [11 ม.ค. 2562 ]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์ [26 ก.พ. 2561 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 คลิกดูไฟล์ [22 พ.ย. 2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำ หมู่ 5 คลิกดูไฟล์ [09 มี.ค. 2561 ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์ [14 พ.ย. 2560 ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์ [14 พ.ย. 2560 ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์ [14 พ.ย. 2560 ]

งานกิจการสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 มกราคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 สิงหาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ธันวาคม 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6000002 14 พ.ย. 2560 การชำระภาษี ถึง โดย คนห้วxxx
6000001 14 พ.ย. 2560 สอบถามขอแผนสามปี ถึง โดย นายสุxxx

ข่าวประกาศจาก EGPนายอาคม สมณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วนางปาณิศา พรนิมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ
- หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.

- ศาสนา
- วัฒนธรรมประเพณี
- ภูมิปัญญา
- กลุ่มอาชีพสถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
14
ผู้ชมเมื่อวาน
56
ผู้ชมเดือนนี้
485
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,187
ผู้ชมปีนี้
6,511
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
6,613

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th