username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
207
ผู้ชมเมื่อวาน
250
ผู้ชมเดือนนี้
3,648
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,050
ผู้ชมปีนี้
12,403
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,950

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
 
ร้องเรียนทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6700001 07 มิ.ย. 2567 สอบถามการสั่งซื้อหนังสือ ถึง เอกสารการเงิน โดย ชนิดาxxx
6500001 28 พ.ย. 2565 ไฟกิ่งไม่ออกมาเวลานานมากพอจำไม่ได้ ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย นายรุxxx
6400002 12 พ.ย. 2564 ร้องเรียนครูกระทำผิดกฎหมายอาญา ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
6400001 23 เม.ย. 2564 พบการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ถึง ร้องทุกข์ร้องเรียน โดย นายพุxxx
6300001 24 ต.ค. 2563 บ้านกำนัน ส่งเสียงดัง ในยามวิกาล ถึง ร้องเรียนร้องทุกข์ โดย จตุรกxxx
6100002 25 มิ.ย. 2561 น้ำมันไม่ใหล ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ชาวบ้xxx
6100001 02 ก.พ. 2561 มลพิษทางอากาศ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ไม่ปรxxx
6000001 08 ธ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยดหลอดไฟ ถึง หน่วยงานกองช่าง โดย แม่ชีxxxข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th