username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
200
ผู้ชมเมื่อวาน
56
ผู้ชมเดือนนี้
3,080
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
7,346
ผู้ชมปีนี้
19,181
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,950

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
 
สถานที่ท่องเที่ยว


ร้านใส้อั่ว แม่นิ่ม

ร้านข้าวซอยกลอยใจ

ก๋วยเตี๋ยวนายเอ

ธารทองลอร์ด

ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในชุมชน


โครงการหลวงตีนตก

กิจกรรมการท่องเที่ยว


โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง Home stay Maekompongร้านอาหาร


ร้านอาหารข้าวซอยกลอยใจ

ร้านกาแฟ


ร้านกาแฟ เฮือนกาแฟ

ร้านกาแฟบนต้นไม้ ใจแอ้นทรี

ร้านกาแฟ ฮิมห้วย

ร้านกาแฟ ลุงปุ๊ดป้าเป็ง

ร้านกาแฟ ชมนกชมไม้

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


บ้านวังปลา


สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลห้วยแก้ว

ถุงดับกลิ่นจากถ่านกะลากาแฟ


ถุงดับกลิ่นจากถ่านกะลากาแฟ
หมู่บ้านแม่กำปองได้พัฒนา แปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศษกาแฟ นั้นคือ กะลากาแฟ (เปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟ) ทำทำเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ในครัวเรือน แล้วยังได้แปรรูปนำมาเป็นถุงดับกลิ่น สามารถดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้า รองเท้า ห้องน้ำ ตู้เย็น พื้นที่อับในบ้าน ซึ่งทดลองแล้ว สามารถดับกลิ่นได้ดีกว่าถ่านปกติ 15%

ถ่านกะลากาแฟ แม่กำปอง
เราได้นำกะลากาแฟ(เปลือกชั้นในของเมล็ดกาแฟ) ที่ไร้ค่าเหลือทิ้ง มาดัดแปลงเพื่อให้มีประโยชน์ โดยนำมาแปรรูปเป็นถ่าน ซึ่งได้ผลิตภัฑณ์ที่มาจากธรรมชาติ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน เป็นนวัตกรรมใหม่


หมอนใบชาแม่กำปอง
สินค้าโอท๊อปของบ้านแม่กำปอง หมอนใบชาข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th